Primitivni i ograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnost nadanja. Kod umnih i darovitih ljudi ta moć je, čini mi se, manja.


primitivni-i-ogranieni-ljudi-imaju-razvijenu-sposobnost-nadanja-kod-umnih-i-darovitih-ljudi-mo-ini-mi-se-manja
ivo andricprimitivniograničeniljudiimajurazvijenusposobnostnadanjakodumnihdarovitihmoćčinimisemanjaprimitivni ii ograničeniograničeni ljudiljudi imajuimaju razvijenurazvijenu sposobnostsposobnost nadanjakod umnihumnih ii darovitihdarovitih ljudiljudi tata moćmoć ječini mimi seprimitivni i ograničenii ograničeni ljudiograničeni ljudi imajuljudi imaju razvijenuimaju razvijenu sposobnostrazvijenu sposobnost nadanjakod umnih iumnih i darovitihi darovitih ljudidarovitih ljudi taljudi ta moćta moć ječini mi seprimitivni i ograničeni ljudii ograničeni ljudi imajuograničeni ljudi imaju razvijenuljudi imaju razvijenu sposobnostimaju razvijenu sposobnost nadanjakod umnih i darovitihumnih i darovitih ljudii darovitih ljudi tadarovitih ljudi ta moćljudi ta moć jeprimitivni i ograničeni ljudi imajui ograničeni ljudi imaju razvijenuograničeni ljudi imaju razvijenu sposobnostljudi imaju razvijenu sposobnost nadanjakod umnih i darovitih ljudiumnih i darovitih ljudi tai darovitih ljudi ta moćdarovitih ljudi ta moć je

Samo su ograničeni ljudi zadovoljni sobom i svojom sudbinom. -Jovan Dučić
samo-su-ogranieni-ljudi-zadovoljni-sobom-i-svojom-sudbinom
Neki ljudi imaju mnogo para, pa opet ne žive kao ljudi. -Bugarske poslovice
neki-ljudi-imaju-mnogo-para-pa-opet-ne-ive-kao-ljudi
Svi ljudi imaju istovjetne sreće i nesreće otkad su postali, a samo luđaci imaju vlastitu sreću. -Jovan Dučić
svi-ljudi-imaju-istovjetne-sree-i-nesree-otkad-su-postali-a-samo-luaci-imaju-vlastitu-sreu
Mali ljudi, koje mi zovemo deca, imaju svoje velike bolove i duge patnje, koje posle kao mudri i odrasli ljudi zaboravljaju. -Ivo Andric
mali-ljudi-koje-mi-zovemo-deca-imaju-svoje-velike-bolove-i-duge-patnje-koje-posle-kao-mudri-i-odrasli-ljudi-zaboravljaju