Prinčevi i vlade su daleko najopasniji delovi društva.


prinevi-i-vlade-su-daleko-najopasniji-delovi-drutva
nikolo makijaveliprinčevivladesudalekonajopasnijidelovidrutvaprinčevi ii vladevlade susu dalekodaleko najopasnijinajopasniji delovidelovi društvaprinčevi i vladei vlade suvlade su dalekosu daleko najopasnijidaleko najopasniji delovinajopasniji delovi društvaprinčevi i vlade sui vlade su dalekovlade su daleko najopasnijisu daleko najopasniji delovidaleko najopasniji delovi društvaprinčevi i vlade su dalekoi vlade su daleko najopasnijivlade su daleko najopasniji delovisu daleko najopasniji delovi društva

Slobodna društva su društva u pokretu, a gde ima pokreta ima i trenja. -Salman Rušdi
slobodna-drutva-su-drutva-u-pokretu-a-gde-ima-pokreta-ima-i-trenja
Čuvajte svoje zdravlje. Negde, na nekom tajnom mestu, daleko, daleko od posla i porodice -Duško Radović
uvajte-svoje-zdravlje-negde-na-nekom-tajnom-mestu-daleko-daleko-od-posla-i-porodice
Kad ljudi budu upravljali vladama, vlade im neće biti potrebne. Do tada ćemo biti jebani. -Čarls Bukovski
kad-ljudi-budu-upravljali-vladama-vlade-im-nee-biti-potrebne-do-tada-emo-biti-jebani
Savest… To je dragi moj, ono, što će da te boli i onda, kad se svi delovi tela budu osećali izvrsno…
savest-to-dragi-moj-ono-to-e-da-te-boli-i-onda-kad-se-svi-delovi-tela-budu-oseali-izvrsno
Onaj osecaj kad vi odu ka te svi ostave,okrenu ledja.A onda dodje onaj pravi pa uhvati za ruku i odvede daleko..daleko od ovog bezveznog sveta. :)
onaj-osecaj-kad-vi-odu-ka-te-svi-ostaveokrenu-ledjaa-onda-dodje-onaj-pravi-pa-uhvati-za-ruku-i-odvede-dalekodaleko-od-ovog-bezveznog-sveta
Novac je barometar vrline jednog društva. -Ajn Rand
novac-barometar-vrline-jednog-drutva