Pripremi konopac tek kad je lopov uhvaćen.


pripremi-konopac-tek-kad-lopov-uhva
japanska poslovicapripremikonopactekkadlopovuhvaćenpripremi konopackonopac tektek kadkad jeje lopovlopov uhvaćenpripremi konopac tekkonopac tek kadtek kad jekad je lopovje lopov uhvaćenpripremi konopac tek kadkonopac tek kad jetek kad je lopovkad je lopov uhvaćenpripremi konopac tek kad jekonopac tek kad je lopovtek kad je lopov uhvaćen

U sud možeš kad hoćeš, ali iz suda tek kad te puste.Pripremi se za nepoznato proučavajući kako su se drugi u prošlosti nosili sa nepredvidivim.Ko lopovu gleda kroz prste i sam je lopov.Žene počinju bivati duboko milosrdne tek kad su i same duboko nesrećne; u sreći su bezdušne i pustoglave, sasvim obratno od muškarca, koji je dobar samo kad je srećan.Neki se opamete tek kad zaboli.Prijatelja upoznamo tek kad ba izbubimo.