Priroda je božija umjetnost.


priroda-boija-umjetnost
dante aligieriprirodabožijaumjetnostpriroda jeje božijabožija umjetnostpriroda je božijaje božija umjetnostpriroda je božija umjetnost

Priroda je božija umetnost.Prijevod je umjetnost neuspjeha.Nije božija volja da mi budemo samo tako srećni, nego da se trudimo u vlastitom usrećivanju.Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje.Priroda ne radi ništa uzalud.Priroda nikad ne krši svoje zakone.