Priroda nema principe. Ona ne pravi razliku između dobra i zla.


priroda-nema-principe-ona-ne-pravi-razliku-izmeu-dobra-i-zla
anatol fransprirodanemaprincipeonanepravirazlikuizmeđudobrazlapriroda nemanema principeona nene pravipravi razlikurazliku izmeđuizmeđu dobradobra ii zlapriroda nema principeona ne pravine pravi razlikupravi razliku izmeđurazliku između dobraizmeđu dobra idobra i zlaona ne pravi razlikune pravi razliku izmeđupravi razliku između dobrarazliku između dobra iizmeđu dobra i zlaona ne pravi razliku izmeđune pravi razliku između dobrapravi razliku između dobra irazliku između dobra i zla

Inovativnost predstavlja razliku između vođe i sledbenika. -Stiv Džobs
inovativnost-predstavlja-razliku-izmeu-voe-i-sledbenika
Inovativnost predstavlja razliku između vođe i sljedbenika. -Stiv Džobs
inovativnost-predstavlja-razliku-izmeu-voe-i-sljedbenika
Za razliku od Beograda koji nema para, Ženeva nema dušu. Ne znam šta je gore. -Momo Kapor
za-razliku-od-beograda-koji-nema-para-eneva-nema-u-ne-znam-gore
Ko na ruci nema ranu, može nositi otrov na dlanu. Otrov ne prodire gde nema rane; nema zla za onoga ko ga ne čini. -Buda
ko-na-ruci-nema-ranu-moe-nositi-otrov-na-dlanu-otrov-ne-prodire-gde-nema-rane-nema-zla-za-onoga-ko-ga-ne-ini