Probudio sam se danas sa žarkom željom da ceo dan samo ležim i čitam.


probudio-sam-se-danas-arkom-eljom-da-ceo-dan-samo-im-i-itam
rejmond karverprobudiosamsedanasžarkomželjomdaceodansamoležimčitamprobudio samsam sese danasdanas sasa žarkomžarkom željomželjom dada ceoceo dandan samosamo ležimležim ii čitamprobudio sam sesam se danasse danas sadanas sa žarkomsa žarkom željomžarkom željom daželjom da ceoda ceo danceo dan samodan samo ležimsamo ležim iležim i čitamprobudio sam se danassam se danas sase danas sa žarkomdanas sa žarkom željomsa žarkom željom dažarkom željom da ceoželjom da ceo danda ceo dan samoceo dan samo ležimdan samo ležim isamo ležim i čitamprobudio sam se danas sasam se danas sa žarkomse danas sa žarkom željomdanas sa žarkom željom dasa žarkom željom da ceožarkom željom da ceo danželjom da ceo dan samoda ceo dan samo ležimceo dan samo ležim idan samo ležim i čitam

Ja sam sutra, ili neki drugi budući dan, ono što sam spremio danas. Ja sam danas ono što sam spremio juče, ili neki prethodni dan. -Džejms Džojs
ja-sam-sutra-ili-neki-drugi-budui-dan-ono-to-sam-spremio-danas-ja-sam-danas-ono-to-sam-spremio-jue-ili-neki-prethodni-dan
Kreativan čovek motivisan je željom da postigne, a ne željom da pobedi druge. -Ajn Rand
kreativan-ovek-motivisan-eljom-da-postigne-a-ne-eljom-da-pobedi-druge
Komarci se trude da me nateraju da se ceo dan češkam baš tamo gde sam im se najviše dopala :)
komarci-se-trude-da-me-nateraju-da-se-ceo-dan-ekam-ba-tamo-gde-sam-im-se-najvie-dopala
Ponekad u sasvim suncanom danu, naidju samo tebi nekakvi tamni oblaci i pokvare ti dan, a ti nastavi dalje hrabro i bez osvrtanja jer zivot nije samo danas, uvek ...
ponekad-u-sasvim-suncanom-danu-naidju-samo-tebi-nekakvi-tamni-oblaci-i-pokvare-ti-dan-a-ti-nastavi-dalje-hrabro-i-bez-osvrtanja-jer-zivot-nije-samo