Prodavcu je dovoljno jedno oko, kupcu nije dovoljno ni sto očiju.


prodavcu-dovoljno-jedno-oko-kupcu-nije-dovoljno-sto-oiju
migel de servantesprodavcudovoljnojednookokupcunijestoočijuprodavcu jeje dovoljnodovoljno jednojedno okokupcu nijenije dovoljnodovoljno nini stosto očijuprodavcu je dovoljnoje dovoljno jednodovoljno jedno okokupcu nije dovoljnonije dovoljno nidovoljno ni stoni sto očijuprodavcu je dovoljno jednoje dovoljno jedno okokupcu nije dovoljno ninije dovoljno ni stodovoljno ni sto očijuprodavcu je dovoljno jedno okokupcu nije dovoljno ni stonije dovoljno ni sto očiju

Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
Ništa nije dovoljno za čoveka kome je ono što je dovoljno premalo. -Epikur
ni-nije-dovoljno-za-oveka-kome-ono-to-dovoljno-premalo
Kome je dovoljno premalo, nije mu nikad dovoljno. -Epiktet
kome-dovoljno-premalo-nije-mu-nikad-dovoljno
Najteže je slušati čoveka koji nema dovoljno duše da bi govorio dobro, niti dovoljno pameti da bi ćutao.
najtee-sluati-oveka-koji-nema-dovoljno-e-da-bi-govorio-dobro-niti-dovoljno-pameti-da-bi-utao
Govor treba da bude poput ženske suknje: dovoljno dugačak da bi pokrio temu, a dovoljno kratak da bi bilo zanimljivo. -Vinston Čerčil
govor-treba-da-bude-poput-enske-suknje-dovoljno-dugaak-da-bi-pokrio-temu-a-dovoljno-kratak-da-bi-bilo-zanimljivo