Prohibicija nije napravila ništa osim problema.


prohibicija-nije-napravila-osim-problema
al kaponeprohibicijanijenapravilanitaosimproblemaprohibicija nijenije napravilanapravila ništaništa osimosim problemaprohibicija nije napravilanije napravila ništanapravila ništa osimništa osim problemaprohibicija nije napravila ništanije napravila ništa osimnapravila ništa osim problemaprohibicija nije napravila ništa osimnije napravila ništa osim problema

Gledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja. -Imanuel Kant
gledajmo-na-ivot-kao-na-deju-igru-u-kojoj-nije-ozbiljno-osim-potenja
Gledajmo na život kao na dečiju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja. -Imanuel Kant
gledajmo-na-ivot-kao-na-deiju-igru-u-kojoj-nije-ozbiljno-osim-potenja
Mrzim kad u kući nema ništa slatko osim mene.
mrzim-kad-u-kui-nema-slatko-osim-mene