Prokleto je to zlo da bilo kojeg čoveka obuzme predmet izučavanja kao što je moj mene.


prokleto-to-zlo-da-bilo-kojeg-oveka-obuzme-predmet-izuavanja-kao-to-moj-mene
Čarls darvinprokletotozlodabilokojegčovekaobuzmepredmetizučavanjakaotomojmeneprokleto jezlo dada bilobilo kojegkojeg čovekačoveka obuzmeobuzme predmetpredmet izučavanjaizučavanja kaokao štošto jeje mojmoj meneje to zlozlo da biloda bilo kojegbilo kojeg čovekakojeg čoveka obuzmečoveka obuzme predmetobuzme predmet izučavanjapredmet izučavanja kaoizučavanja kao štokao što ješto je mojje moj meneprokleto je to zloje to zlo dazlo da bilo kojegda bilo kojeg čovekabilo kojeg čoveka obuzmekojeg čoveka obuzme predmetčoveka obuzme predmet izučavanjaobuzme predmet izučavanja kaopredmet izučavanja kao štoizučavanja kao što jekao što je mojšto je moj meneprokleto je to zlo daje to zlo da bilozlo da bilo kojeg čovekada bilo kojeg čoveka obuzmebilo kojeg čoveka obuzme predmetkojeg čoveka obuzme predmet izučavanjačoveka obuzme predmet izučavanja kaoobuzme predmet izučavanja kao štopredmet izučavanja kao što jeizučavanja kao što je mojkao što je moj mene

Žena poznaje lice čoveka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more. -Onore de Balzak
ena-poznaje-lice-oveka-kojeg-voli-kao-to-moreplovac-poznaje-otvoreno-more
Život bilo kojeg čoveka se završava na isti način. Jedina razlika su detalji kako je ko živeo i kako je ko umro. -Ernest Hemingvej
ivot-bilo-kojeg-oveka-se-zavrava-na-isti-nain-jedina-razlika-su-detalji-kako-ko-iveo-i-kako-ko-umro
Ne mrzim čoveka koji zlo kaže, nego čoveka koji zlo misli. -Stevan Sremac
ne-mrzim-oveka-koji-zlo-kae-nego-oveka-koji-zlo-misli
Ponekad ćete jasnije prodreti u čoveka koji laže nego u onoga koji kaže istinu. Istina, kao i svetlost, zaslepljuje. Laž je naprotiv, poput lepog sumraka u kojem se ističe svaki predmet. -Alber Kami
ponekad-ete-jasnije-prodreti-u-oveka-koji-e-nego-u-onoga-koji-kae-istinu-istina-kao-i-svetlost-zaslepljuje-la-naprotiv-poput-lepog-sumraka-u-kojem-se
U nastojanju da dostignem ono što je za mene bilo idealno propustio sam da ostvarim ono što je bilo moguće.
u-nastojanju-da-dostignem-ono-to-za-mene-bilo-idealno-propustio-sam-da-ostvarim-ono-to-bilo-mogue