Prošlo bi čitavo veče, a da se ne dodirnemo, ali odavno znam da u tome i jeste čarolija.


prolo-bi-itavo-vee-a-da-se-ne-dodirnemo-ali-odavno-znam-da-u-tome-i-jeste-arolija
Đorđe balaševićprolobičitavovečedasenedodirnemoaliodavnoznamtomejestečarolijaprošlo bibi čitavočitavo večeda sese nene dodirnemoali odavnoodavno znamznam dada uu tometome ii jestejeste čarolijaprošlo bi čitavobi čitavo večea da seda se nese ne dodirnemoali odavno znamodavno znam daznam da uda u tomeu tome itome i jestei jeste čarolijaprošlo bi čitavo večea da se neda se ne dodirnemoali odavno znam daodavno znam da uznam da u tomeda u tome iu tome i jestetome i jeste čarolijaa da se ne dodirnemoali odavno znam da uodavno znam da u tomeznam da u tome ida u tome i jesteu tome i jeste čarolija

Zamislite tu nesreću kad neko ne ume da bude ono što zaista jeste, i da u tome što jeste bude i svečan i uspravan, nego vam stalno zavidi što ne zna da bude: vi. -Miroslav Mika Antić
zamislite-nesreu-kad-neko-ne-ume-da-bude-ono-to-zaista-jeste-i-da-u-tome-to-jeste-bude-i-svean-i-uspravan-nego-vam-stalno-zavidi-to-ne-zna-da-bude-vi
Kao što kaže stara poslovica, pero drže tri prsta, ali radi čitavo tijelo. I boli. -Umberto Eko
kao-to-kae-stara-poslovica-pero-dre-tri-prsta-ali-radi-itavo-tijelo-i-boli
Tajna da se bude dosadan jeste u tome da se kaže sve. -Volter
tajna-da-se-bude-dosadan-jeste-u-tome-da-se-kae-sve