Pronašla sam paradoks, da ako volite do bola, ne može biti više boli, samo više ljubavi.


prona-sam-paradoks-da-ako-volite-do-bola-ne-moe-biti-vie-boli-samo-vie-ljubavi
majka terezapronalasamparadoksdaakovolitedobolanemožebitiviebolisamoljubavipronašla samsam paradoksda akoako volitevolite dodo bolane možemože bitibiti viševiše bolisamo viševiše ljubavipronašla sam paradoksda ako voliteako volite dovolite do bolane može bitimože biti višebiti više bolisamo više ljubavida ako volite doako volite do bolane može biti višemože biti više bolida ako volite do bolane može biti više boli

Ja više ne mogu biti poslušan - jednom sam probao komandovanje i više ga ne mogu prepustiti drugome. -Napoleon Bonaparta
ja-vie-ne-mogu-biti-posluan-jednom-sam-probao-komandovanje-i-vie-ga-ne-mogu-prepustiti-drugome
U ljubavi se oseća više nego što treba, pati više nego što se misli, sanja više nego što se živi, i kaže i ono u šta ni sami ne verujemo. -Jovan Dučić
u-ljubavi-se-osea-vie-nego-to-treba-pati-vie-nego-to-se-misli-sanja-vie-nego-to-se-ivi-i-kae-i-ono-u-sami-ne-verujemo
Odavno već ne pomišljam na ono što se zove ljubav. Izgleda da ljubav bježi od mene, kao da više nije važna, kao da osjeća da nije dobrodošla. Ali, ako prestanem da mislim o ljubavi, neću biti ništa. -Paulo Koeljo
odavno-ve-ne-pomiljam-na-ono-to-se-zove-ljubav-izgleda-da-ljubav-bjei-od-mene-kao-da-vie-nije-vana-kao-da-osjea-da-nije-dobrodo-ali-ako-prestanem-da