Pronaći dobru ženu, to je teško kao pronaći u svom vrtu izvor petroleuma.


pronai-dobru-enu-to-teko-kao-pronai-u-svom-vrtu-izvor-petroleuma
jovan dučićpronaćidobruženutotekokaopronaćisvomvrtuizvorpetroleumapronaći dobrudobru ženuje teškoteško kaokao pronaćipronaći uu svomsvom vrtuvrtu izvorpronaći dobru ženuje teško kaoteško kao pronaćikao pronaći upronaći u svomu svom vrtusvom vrtu izvorvrtu izvor petroleumaje teško kao pronaćiteško kao pronaći ukao pronaći u svompronaći u svom vrtuu svom vrtu izvorsvom vrtu izvor petroleumaje teško kao pronaći uteško kao pronaći u svomkao pronaći u svom vrtupronaći u svom vrtu izvoru svom vrtu izvor petroleuma

Svako u svom srcu ima izvor gdje vri dobrota sve dok čovjek ne počini grijeh, jer tada se izvor polahko suši, a kada se skroz osuši samo ga iskreno pokajanje može vratiti.Ženite se u svakom slučaju. Ukoliko dobiješ dobru ženu bićeš srećan; ukoliko dobiješ lošu ženu postaćeš filozof.Želiš li dobru ženu, budi čestit muškarac!Ko ima dobru ženu, ne može ga zadesiti ni jedno zlo koje se ne bi moglo podneti.O, kako je teško prikriti zločin na svom licu.Ljudi kažu da su ‘dobro’ čak i kada nisu jer im je teško pronaći nekoga kome je stalo da čuje kako se stvarno osećaju.