Pronaći život i čuvati ga do smrti, u našem je kukavičkom, okrutnom i bledunjavom društvu problem.


pronai-ivot-i-uvati-ga-do-smrti-u-naem-kukavikom-okrutnom-i-bledunjavom-drutvu-problem
Čarls bukovskipronaćiživotčuvatigadosmrtinaemkukavičkomokrutnombledunjavomdrutvuproblempronaći životživot ii čuvatičuvati gaga dodo smrtiu našemnašem jeje kukavičkomokrutnom ii bledunjavombledunjavom društvudruštvu problempronaći život iživot i čuvatii čuvati gačuvati ga doga do smrtiu našem jenašem je kukavičkomokrutnom i bledunjavomi bledunjavom društvubledunjavom društvu problempronaći život i čuvatiživot i čuvati gai čuvati ga dočuvati ga do smrtiu našem je kukavičkomokrutnom i bledunjavom društvui bledunjavom društvu problempronaći život i čuvati gaživot i čuvati ga doi čuvati ga do smrtiokrutnom i bledunjavom društvu problem

Kao što je ljubav prema životu zapravo samo strah od smrti, tako i društvenost ljudi zapravo nije direktna; ona se, naime, ne zasniva na ljubavi prema društvu, nego na strahu od samoće. -Artur Šopenhauer
kao-to-ljubav-prema-ivotu-zapravo-samo-strah-od-smrti-tako-i-drutvenost-ljudi-zapravo-nije-direktna-ona-se-naime-ne-zasniva-na-ljubavi-prema-drutvu
J**eš ti Chuck Norrisa što može rešiti svaki problem, moja žena je bolja ona od niceg napravi problem ! ! !
je-ti-chuck-norrisa-to-moe-reiti-svaki-problem-moja-ena-bolja-ona-od-niceg-napravi-problem
Otkrivanje atomske energije nije stovilo novi problem. Ono je samo učinilo hitnijom potrebu da se riješi već postojeći problem. -Albert Ajnštajn
otkrivanje-atomske-energije-nije-stovilo-novi-problem-ono-samo-uinilo-hitnijom-potrebu-da-se-rijei-ve-postojei-problem
Bolje je umreti nenadano, nego strepeti od smrti čitav život. -Gaj Julije Cezar
bolje-umreti-nenadano-nego-strepeti-od-smrti-itav-ivot