Pronađi srce koje će te voleti kad si najgori i ruke koje će te čuvati kad si najslabiji.


pronai-srce-koje-e-te-voleti-kad-najgori-i-ruke-koje-e-te-uvati-kad-najslabiji
Žarko lauševićpronađisrcekojećetevoletikadnajgorirukečuvatinajslabijipronađi srcesrce kojekoje ćeće tete voletivoleti kadkad sisi najgorinajgori ii rukeruke kojekoje ćeće tete čuvatičuvati kadkad sisi najslabijipronađi srce kojesrce koje ćekoje će teće te voletite voleti kadvoleti kad sikad si najgorisi najgori inajgori i rukei ruke kojeruke koje ćekoje će teće te čuvatite čuvati kadčuvati kad sikad si najslabijipronađi srce koje ćesrce koje će tekoje će te voletiće te voleti kadte voleti kad sivoleti kad si najgorikad si najgori isi najgori i rukenajgori i ruke kojei ruke koje ćeruke koje će tekoje će te čuvatiće te čuvati kadte čuvati kad sičuvati kad si najslabijipronađi srce koje će tesrce koje će te voletikoje će te voleti kadće te voleti kad site voleti kad si najgorivoleti kad si najgori ikad si najgori i rukesi najgori i ruke kojenajgori i ruke koje ćei ruke koje će teruke koje će te čuvatikoje će te čuvati kadće te čuvati kad site čuvati kad si najslabiji

Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći. -Sokrat
meu-prijateljima-treba-voleti-ne-samo-one-koje-aloste-vae-nesree-nego-i-one-koje-nam-ne-zavide-na-srei
Možda nemam ruke kojima bih mogao da držim ruke svoje žene, ali da bih držao njeno srce, ni ne trebaju mi ruke. Njeno srce je ono što želim da držim. -Nik Vujičić
moda-nemam-ruke-kojima-bih-mogao-da-drim-ruke-svoje-ene-ali-da-bih-drao-njeno-srce-ne-trebaju-mi-ruke-njeno-srce-ono-to-elim-da-drim