Propaganda je za demokratiju isto što je malj za totalitarnu državu.


propaganda-za-demokratiju-isto-to-malj-za-totalitarnu-dravu
noam Čomskipropagandazademokratijuistotomaljtotalitarnudržavupropaganda jeje zaza demokratijudemokratiju istoisto štošto jeje maljmalj zaza totalitarnutotalitarnu državupropaganda je zaje za demokratijuza demokratiju istodemokratiju isto štoisto što ješto je maljje malj zamalj za totalitarnuza totalitarnu državupropaganda je za demokratijuje za demokratiju istoza demokratiju isto štodemokratiju isto što jeisto što je maljšto je malj zaje malj za totalitarnumalj za totalitarnu državupropaganda je za demokratiju istoje za demokratiju isto štoza demokratiju isto što jedemokratiju isto što je maljisto što je malj zašto je malj za totalitarnuje malj za totalitarnu državu

Država je stvorena za čovjeka, a ne čovjek za državu.Budite plemenito iskreni u načinu na koji prilazite raspravi; jer to što kažete isto je što misli i ostatak hipokritičnog svijeta, samo što oni to nisu u stanju priznati.Slavni ljudi iz davnina kada su želeli da razjasne i proniknu u najuzvišenije vrline sveta, najpre bi uredili svoju državu.Zahtevati da neko pamti sve što je ikad pročitao, bilo bi isto što i zahtevati da sve ono što je ikad pojeo još uvek nosi u sebi. Od ovoga je živio telesno, a od onoga duševno i tako je postao ono što jeste.Tvrdoglavost je isto što i bezumlje.Borite se za svoju ličnu slobodu i demokratiju; ne dozvolite da vas neki lažni srebrnjaci i krivo “opravdane” norme uguše i opterete. Borite se za svoj život!