Prosečna devojka bi radije imala lepotu nego pamet, jer zna da prosečni muškarac bolje vidi nego što razmišlja.


prosena-devojka-bi-radije-imala-lepotu-nego-pamet-jer-zna-da-prose-mukarac-bolje-vidi-nego-to-razmilja
Čarls bukovskiprosečnadevojkabiradijeimalalepotunegopametjerznadaprosečnimukaracboljeviditorazmiljaprosečna devojkadevojka bibi radijeradije imalaimala lepotulepotu negonego pametjer znazna dada prosečniprosečni muškaracmuškarac boljebolje vidividi negonego štošto razmišljaprosečna devojka bidevojka bi radijebi radije imalaradije imala lepotuimala lepotu negolepotu nego pametjer zna dazna da prosečnida prosečni muškaracprosečni muškarac boljemuškarac bolje vidibolje vidi negovidi nego štonego što razmišljaprosečna devojka bi radijedevojka bi radije imalabi radije imala lepoturadije imala lepotu negoimala lepotu nego pametjer zna da prosečnizna da prosečni muškaracda prosečni muškarac boljeprosečni muškarac bolje vidimuškarac bolje vidi negobolje vidi nego štovidi nego što razmišljaprosečna devojka bi radije imaladevojka bi radije imala lepotubi radije imala lepotu negoradije imala lepotu nego pametjer zna da prosečni muškaraczna da prosečni muškarac boljeda prosečni muškarac bolje vidiprosečni muškarac bolje vidi negomuškarac bolje vidi nego štobolje vidi nego što razmišlja

Žena se često brani od poroka srčanije i poštenije nego muškarac, jer zna da je ne kontroliše samo jedno lice, nego celo društvo, i porodica, i sve ostalo što su ljudi podigli protiv žene. -Jovan Dučić
ena-se-esto-brani-od-poroka-sranije-i-potenije-nego-mukarac-jer-zna-da-ne-kontrolie-samo-jedno-lice-nego-celo-drutvo-i-porodica-i-sve-ostalo-to-su
Mladost je srećna, jer je sposobna  da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Mladost je srećna jer može da vidi lepotu. Svako ko očuva sposobnost da vidi lepotu, nikada ne ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-moe-da-vidi-lepotu-svako-ko-ouva-sposobnost-da-vidi-lepotu-nikada-ne-ostari
Mladost je srećna, jer je sposobna da vidi lepotu. A svako ko ima sposobnost da vidi lepotu ne može da ostari. -Franc Kafka
mladost-srena-jer-sposobna-da-vidi-lepotu-a-svako-ko-ima-sposobnost-da-vidi-lepotu-ne-moe-da-ostari
Možda je bolje da upoznaš puno pogrešnih ljudi prije nego što upoznaš pravog, jer kad ga upoznaš, na tome ćeš biti zahvalna. -Ljubavne poslovice
moda-bolje-da-upozna-puno-pogrenih-ljudi-prije-nego-to-upozna-pravog-jer-kad-ga-upozna-na-tome-e-biti-zahvalna