Prosijak s ulice nema obaveze da nas drugi put pozna i pozdravi.


prosijak-s-ulice-nema-obaveze-da-nas-drugi-put-pozna-i-pozdravi
tin ujevićprosijakulicenemaobavezedanasdrugiputpoznapozdraviprosijak ss uliceulice nemanema obavezeobaveze dada nasnas drugidrugi putput poznapozna ii pozdraviprosijak s ulices ulice nemaulice nema obavezenema obaveze daobaveze da nasda nas druginas drugi putdrugi put poznaput pozna ipozna i pozdraviprosijak s ulice nemas ulice nema obavezeulice nema obaveze danema obaveze da nasobaveze da nas drugida nas drugi putnas drugi put poznadrugi put pozna iput pozna i pozdraviprosijak s ulice nema obavezes ulice nema obaveze daulice nema obaveze da nasnema obaveze da nas drugiobaveze da nas drugi putda nas drugi put poznanas drugi put pozna idrugi put pozna i pozdravi

Prosjak s ulice nema obaveze da nas drugi put pozna i pozdravi. -Tin Ujević
prosjak-s-ulice-nema-obaveze-da-nas-drugi-put-pozna-i-pozdravi
I dalje trazim put do srca tvog,ali nema nas,nema vise.I dalje trazim njega,al ga odneo bog i sa lica mog suze brise….LAZO VOLIM TE.Vrati se……& ...
i-dalje-trazim-put-do-srca-tvogali-nema-nasnema-visei-dalje-trazim-njegaal-ga-odneo-bog-i-lica-mog-suze-briselazo-volim-tevrati-se
Ako prejako pritisniš mačku, psa, bilo šta, uplašit će se prvi put, drugi put… treći put će stisnuti zube i postat će tigar. -Kemal Jašar
ako-prejako-pritisni-ku-psa-bilo-uplait-e-se-prvi-put-drugi-put-trei-put-e-stisnuti-zube-i-postat-e-tigar
Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane.. -Bob Marli
ne-moe-pronai-pravi-put-ako-su-ulice-asfaltirane
Ne možeš pronaći pravi put ako su ulice asfaltirane. -Bob Marli
ne-moe-pronai-pravi-put-ako-su-ulice-asfaltirane
Ja sam odabrao put egoista ili vjernika, pa obaveze prema vani smatram sporednima u odnosu na one koje dugujemo vlastitoj duši. -Herman Hese
ja-sam-odabrao-put-egoista-ili-vjernika-pa-obaveze-prema-vani-smatram-sporednima-u-odnosu-na-one-koje-dugujemo-vlastitoj-i