Proverite da li ste zaista dobar čovek. Pomozite onima koji vam ne mogu uzvratiti.


proverite-da-li-ste-zaista-dobar-ovek-pomozite-onima-koji-vam-ne-mogu-uzvratiti
duško radovićproveritedalistezaistadobarčovekpomoziteonimakojivamnemoguuzvratitiproverite dada lili steste zaistazaista dobardobar čovekpomozite onimaonima kojikoji vamvam nene mogumogu uzvratitiproverite da lida li steli ste zaistaste zaista dobarzaista dobar čovekpomozite onima kojionima koji vamkoji vam nevam ne mogune mogu uzvratitiproverite da li steda li ste zaistali ste zaista dobarste zaista dobar čovekpomozite onima koji vamonima koji vam nekoji vam ne moguvam ne mogu uzvratitiproverite da li ste zaistada li ste zaista dobarli ste zaista dobar čovekpomozite onima koji vam neonima koji vam ne mogukoji vam ne mogu uzvratiti

Pomozite drugima, i garantujem vam da ćete dobiti najveću nagradu – bogatstvo i smisao života. -Arnold Švarceneger
pomozite-drugima-i-garantujem-vam-da-ete-dobiti-najveu-nagradu-bogatstvo-i-smisao-ivota
Godine mogu da uspore hod samo onima koji nikad nisu imali hrabrosti da idu vlastitim koracima. -Paulo Koeljo
godine-mogu-da-uspore-hod-samo-onima-koji-nikad-nisu-imali-hrabrosti-da-idu-vlastitim-koracima
Zakoni su uvek korisni onima što imaju, a štetni onima koji nemaju ništa. -Žan Žak Ruso
zakoni-su-uvek-korisni-onima-to-imaju-a-tetni-onima-koji-nemaju