Pruži mi ruku i samo za čas budi mi prijatelj, otac, sin, drag čovjek, čija me blizina raduje.


prui-mi-ruku-i-samo-za-as-budi-mi-prijatelj-otac-sin-drag-ovjek-ija-me-blizina-raduje
meša selimovićpružimirukusamozačasbudiprijateljotacsindragčovjekčijameblizinaradujepruži mimi rukuruku ii samosamo zaza časčas budibudi mimi prijateljdrag čovjekčija meme blizinablizina radujepruži mi rukumi ruku iruku i samoi samo zasamo za časza čas budičas budi mibudi mi prijateljčija me bliziname blizina radujepruži mi ruku imi ruku i samoruku i samo zai samo za čassamo za čas budiza čas budi mičas budi mi prijateljčija me blizina radujepruži mi ruku i samomi ruku i samo zaruku i samo za časi samo za čas budisamo za čas budi miza čas budi mi prijatelj

Uvijek sam smatrao da je prijatelj čovjek koji i sam želi oslonac, polutina koja traži dopunu, nesiguran u sebe, pomalo smoljav, nužno dosadan, mada drag, jer izanđa, kao žena. -Meša Selimović
uvijek-sam-smatrao-da-prijatelj-ovjek-koji-i-sam-eli-oslonac-polutina-koja-trai-dopunu-nesiguran-u-sebe-pomalo-smoljav-nuno-dosadan-mada-drag-jer
Ni jedan otac nije toliko zao da ne bi želeo da mu sin bude dobar. -Danske poslovice
ni-jedan-otac-nije-toliko-zao-da-ne-bi-eleo-da-mu-sin-bude-dobar
Ako si kamen budi ljubak, ako si biljka budi osjetljiv, ako si čovjek budi ljubav. -Viktor Igo
ako-kamen-budi-ljubak-ako-biljka-budi-osjetljiv-ako-ovjek-budi-ljubav
Kad se čovek rodi, ceo svet se raduje, a samo on plače. Ali treba da živi tako da, kad umre, ceo svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-ceo-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-ali-treba-da-ivi-tako-da-kad-umre-ceo-svet-plae-a-samo-on-se-raduje
Kad se čovek rodi, celi svet se raduje, a samo on plače. Treba živjeti tako da, kad umre, celi svet plače, a samo on se raduje. -Patrijarh Pavle
kad-se-ovek-rodi-celi-svet-se-raduje-a-samo-on-plae-treba-ivjeti-tako-da-kad-umre-celi-svet-plae-a-samo-on-se-raduje