Prva briga-kako bi se oženljo; Druga briga-kako bi se razveo.


prva-brigakako-bi-se-oenljo-druga-brigakako-bi-se-razveo
ruske posloviceprvabrigakakobiseoženljodrugarazveobi sese oženljobi sese razveobi se oženljobi se razveo

Posao nas šoumena jeste da oslobodimo ljude briga. -Kes Eliot
posao-nas-oumena-jeste-da-oslobodimo-ljude-briga
Nije me briga što mislite o meni. Ja o vama uopšte ne razmišljam. -Koko Šanel
nije-me-briga-to-mislite-o-meni-ja-o-vama-uopte-ne-razmiljam
Trazim nekog ko nema briga, da mi posudi svoju glavu na nekoliko dana, da se odmorim… :)
trazim-nekog-ko-nema-briga-da-mi-posudi-svoju-glavu-na-nekoliko-dana-da-se-odmorim