Prva briga-kako bi se oženljo; Druga briga-kako bi se razveo.


prva-brigakako-bi-se-oenljo-druga-brigakako-bi-se-razveo
ruske posloviceprvabrigakakobiseoženljodrugarazveobi sese oženljobi sese razveobi se oženljobi se razveo

Zid ruši vlaga, a čoveka briga.Dete je sigurna briga, a neizvesna radost.Posao nas šoumena jeste da oslobodimo ljude briga.Naša najveća greška je naša briga oko tuđih grešaka.Nije me briga što mislite o meni. Ja o vama uopšte ne razmišljam.Trazim nekog ko nema briga, da mi posudi svoju glavu na nekoliko dana, da se odmorim… :)