Prva ljubav je opasna samo kad je ujedno i posljednja.


prva-ljubav-opasna-samo-kad-ujedno-i-posljednja
branislav nušićprvaljubavopasnasamokadujednoposljednjaprva ljubavljubav jeje opasnaopasna samosamo kadkad jeje ujednoujedno ii posljednjaprva ljubav jeljubav je opasnaje opasna samoopasna samo kadsamo kad jekad je ujednoje ujedno iujedno i posljednjaprva ljubav je opasnaljubav je opasna samoje opasna samo kadopasna samo kad jesamo kad je ujednokad je ujedno ije ujedno i posljednjaprva ljubav je opasna samoljubav je opasna samo kadje opasna samo kad jeopasna samo kad je ujednosamo kad je ujedno ikad je ujedno i posljednja

Prva ljubav je opasna samo kada je i poslednja.Postoje različiti oblici ljubavi. Jedni vole da stiču bogatstvo, drugi da pobeđuju u gimnastici, treći da budu zdravi, četvrti da nešto stvaraju, a svi ti oblici ljubavi, u završnici su ljubav prema dobru i sreći. Ljudi vole samo dobro i to tako da ono bude zauvek njihovo, što znači da ljubav ujedno teži i besmrtnosti.Muškarci uvijek žele biti ženina prva ljubav. Žene su u tome profinjenije: žele biti njihova posljednja ljubav.Prva ljubav-zadnja ljubav.Prva ljubav i majska kiša plahe su, ali očas prođu.Prva ljubav jedne žene je nešto dragocjeno. Kasnija ljubakanja imaju nečeg iskonskog.