Prvi korak ste načinili kada ste poverovali da možete.


prvi-korak-ste-nainili-kada-ste-poverovali-da-moete
vil smitprvikorakstenačinilikadapoverovalidamožeteprvi korakkorak steste načinilinačinili kadakada steste poverovalipoverovali dada možeteprvi korak stekorak ste načiniliste načinili kadanačinili kada stekada ste poverovaliste poverovali dapoverovali da možeteprvi korak ste načinilikorak ste načinili kadaste načinili kada stenačinili kada ste poverovalikada ste poverovali daste poverovali da možeteprvi korak ste načinili kadakorak ste načinili kada steste načinili kada ste poverovalinačinili kada ste poverovali dakada ste poverovali da možete

Gde ste drugarice,sve velike lavice nekada ste bile ribe,a sad ste konobarice mastale o sreci,skoli,milionima… sada kad vas vidim,sve ste sa kurtonima Pljuvali ...
gde-ste-drugaricesve-velike-lavice-nekada-ste-bile-ribea-sad-ste-konobarice-mastale-o-sreciskolimilionima-sada-kad-vas-vidimsve-ste-kurtonima
Mislite li da možete – ili mislite da ne možete – u pravu ste! -Henri Ford
mislite-li-da-moete-ili-mislite-da-ne-moete-u-pravu-ste
Um je granica. Dokle god uspomoć uma možete sebe da vidite kako ste uspeli, to znači da to možete i da ostvarite. -Arnold Švarceneger
um-granica-dokle-god-uspomo-uma-moete-sebe-da-vidite-kako-ste-uspeli-to-znai-da-to-moete-i-da-ostvarite
Najveća greška koju možete da načinite je da razdvojite talenat od veštine. Rodili ste se talentovani. Veština je ono što se razvija kada satima i satima radite na sebi. -Vil Smit
najvea-greka-koju-moete-da-nainite-da-razdvojite-talenat-od-vetine-rodili-ste-se-talentovani-vetina-ono-to-se-razvija-kada-satima-i-satima-radite-na