Prvi čovjek koji je uputio uvredu umjesto što je bacio kamen je osnivač civilizacije.


prvi-ovjek-koji-uputio-uvredu-umjesto-to-bacio-kamen-osniva-civilizacije
sigmund frojdprvičovjekkojiuputiouvreduumjestotobaciokamenosnivačcivilizacijeprvi čovjekčovjek kojikoji jeje uputiouputio uvreduuvredu umjestoumjesto štošto jeje baciobacio kamenkamen jeje osnivačosnivač civilizacijeprvi čovjek kojičovjek koji jekoji je uputioje uputio uvreduuputio uvredu umjestouvredu umjesto štoumjesto što ješto je bacioje bacio kamenbacio kamen jekamen je osnivačje osnivač civilizacijeprvi čovjek koji ječovjek koji je uputiokoji je uputio uvreduje uputio uvredu umjestouputio uvredu umjesto štouvredu umjesto što jeumjesto što je baciošto je bacio kamenje bacio kamen jebacio kamen je osnivačkamen je osnivač civilizacijeprvi čovjek koji je uputiočovjek koji je uputio uvredukoji je uputio uvredu umjestoje uputio uvredu umjesto štouputio uvredu umjesto što jeuvredu umjesto što je bacioumjesto što je bacio kamenšto je bacio kamen jeje bacio kamen je osnivačbacio kamen je osnivač civilizacije

Treba da smo mirni. Bolje je trpeti uvredu, nego naneti uvredu. Ako pretrpimo uvredu, Gospod će nam dati snagu i mir. Ako ne pretrpimo uvredu, savest nam neće dati mira. Savest je Božanski sud. -Otac Tadej
treba-da-smo-mirni-bolje-trpeti-uvredu-nego-naneti-uvredu-ako-pretrpimo-uvredu-gospod-e-nam-dati-snagu-i-mir-ako-ne-pretrpimo-uvredu-savest-nam-nee
Prvi čovek koji je ikada uporedio obraz mlade devojke sa ružom je pesnik. Prvi koji je to ponovio je verovatno idiot. -Salvador Dali
prvi-ovek-koji-ikada-uporedio-obraz-mlade-devojke-ruom-pesnik-prvi-koji-to-ponovio-verovatno-idiot
Individualna sloboda nije poklon civilizacije. Ona je postojala davno prije civilizacije. -Sigmund Frojd
individualna-sloboda-nije-poklon-civilizacije-ona-postojala-davno-prije-civilizacije
I sva sreća koja me je zadesila bila je samo zato što sam kockice bacio kako treba. -Čarls Bukovski
i-sva-srea-koja-me-zadesila-bila-samo-zato-to-sam-kockice-bacio-kako-treba
Psihoterapeutu, stari čovjek koji ne može reći zbogom životu, izgleda nemoćan i boležljiv kao i mladi čovjek koji se boji prigrliti ga. -Carl Jung
psihoterapeutu-stari-ovjek-koji-ne-moe-rei-zbogom-ivotu-izgleda-nemoan-i-boleljiv-kao-i-mladi-ovjek-koji-se-boji-prigrliti-ga
Ako si se uputio prema cilju i putem počeo zastajkivati da kamenjem gađaš svakog psa koji laje na tebe, nikada nećeš stići na cilj. -Fjodor Mihajlovič Dostojevski
ako-se-uputio-prema-cilju-i-putem-poeo-zastajkivati-da-kamenjem-gaa-svakog-psa-koji-laje-na-tebe-nikada-nee-stii-na-cilj