Prvi put koji vodi  prema Bogu je molitva. Drugi put prema Bogu je veselje.


prvi-put-koji-vodi-prema-bogu-molitva-drugi-put-prema-bogu-veselje
paulo koeljoprviputkojivodipremabogumolitvadrugiveseljeprvi putput kojikoji vodivodipremaprema bogubogu jeje molitvadrugi putput premaprema bogubogu jeje veseljeprvi put kojiput koji vodikoji vodivodi premaprema boguprema bogu jebogu je molitvadrugi put premaput prema boguprema bogu jebogu je veseljeprvi put koji vodiput koji vodikoji vodi premavodi prema boguprema bogu jeprema bogu je molitvadrugi put prema boguput prema bogu jeprema bogu je veseljeprvi put koji vodiput koji vodi premakoji vodi prema boguvodi prema bogu jeprema bogu je molitvadrugi put prema bogu jeput prema bogu je veselje

Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.Put na gore i put prema dole je jedan i isti.Nikada nećeš izgubiti pravi put, budeš li delovao prema osećaju i savesti.Ako služiš Bogu radi večnog blažehstva, onda služiš sebi a ne Bogu.Odnosi se prema svojim vojnicima kao prema svojoj deci i pratiće te u najdublje doline; odnosi se prema njima kao prema svojim sinovima i stajaće pored tebe do smrti.Onaj ko je okrutan prema životinjama težak je i u svome odnosu prema ljudima. O čovekovom srcu možemo suditi prema njegovom odnosu prema životinjama.