Prvi znak da jedna žena odista ljubi, to je kad se u njoj javi neodoljiva i bolna želja da dobije dete od čoveka kojeg voli.


prvi-znak-da-jedna-ena-odista-ljubi-to-kad-se-u-njoj-javi-neodoljiva-i-bolna-elja-da-dobije-dete-od-oveka-kojeg-voli
jovan dučićprviznakdajednaženaodistaljubitokadsenjojjavineodoljivabolnaželjadobijedeteodčovekakojegvoliprvi znakznak dada jednajedna ženažena odistaodista ljubije kadkad sese uu njojnjoj javijavi neodoljivaneodoljiva ii bolnabolna željaželja dada dobijedobije detedete odod čovekačoveka kojegkojeg voliprvi znak daznak da jednada jedna ženajedna žena odistažena odista ljubije kad sekad se use u njoju njoj javinjoj javi neodoljivajavi neodoljiva ineodoljiva i bolnai bolna željabolna želja daželja da dobijeda dobije detedobije dete oddete od čovekaod čoveka kojegčoveka kojeg voliprvi znak da jednaznak da jedna ženada jedna žena odistajedna žena odista ljubije kad se ukad se u njojse u njoj javiu njoj javi neodoljivanjoj javi neodoljiva ijavi neodoljiva i bolnaneodoljiva i bolna željai bolna želja dabolna želja da dobiježelja da dobije deteda dobije dete oddobije dete od čovekadete od čoveka kojegod čoveka kojeg voliprvi znak da jedna ženaznak da jedna žena odistada jedna žena odista ljubije kad se u njojkad se u njoj javise u njoj javi neodoljivau njoj javi neodoljiva injoj javi neodoljiva i bolnajavi neodoljiva i bolna željaneodoljiva i bolna želja dai bolna želja da dobijebolna želja da dobije deteželja da dobije dete odda dobije dete od čovekadobije dete od čoveka kojegdete od čoveka kojeg voli

Prvi znak početka razumijevanja je želja za umiranjem. -Franc Kafka
prvi-znak-poetka-razumijevanja-elja-za-umiranjem
Blaženstvo se nalazi u ukusu, a ne u stvarima, i čovjek je sretan kad dobije ono što voli, a ne kad dobije ono što drugi smatraju da treba voljeti. -Francois de La Rochefoucauld
blaenstvo-se-nalazi-u-ukusu-a-ne-u-stvarima-i-ovjek-sretan-kad-dobije-ono-to-voli-a-ne-kad-dobije-ono-to-drugi-smatraju-da-treba-voljeti
Arheolog je najbolji muž kojeg jedna žena može imati. Što je ona starija to je on više zainteresovan za nju. -Agata Kristi
arheolog-najbolji-mu-kojeg-jedna-ena-moe-imati-to-ona-starija-to-on-vie-zainteresovan-za-nju
Prvi znak pametnog čovjeka je da jednim pogledom shvati s kim ima posla. -Kineske poslovice
prvi-znak-pametnog-ovjeka-da-jednim-pogledom-shvati-s-kim-ima-posla
Žena poznaje lice čoveka kojeg voli kao što moreplovac poznaje otvoreno more. -Onore de Balzak
ena-poznaje-lice-oveka-kojeg-voli-kao-to-moreplovac-poznaje-otvoreno-more