Prvo što čeka neku naciju koja nema dobro vođstvo je inflacija valute, a druga stvar je rat. Oboje donose privremeni prosperitet; oboje donose stalno uništenje. Isto tako te stvari predstavljaju utočište za političke i ekonomske oportuniste.


prvo-to-eka-neku-naciju-koja-nema-dobro-vostvo-inflacija-valute-a-druga-stvar-rat-oboje-donose-privremeni-prosperitet-oboje-donose-stalno-unitenje
ernest hemingvejprvotočekanekunacijukojanemadobrovođstvoinflacijavalutedrugastvarratobojedonoseprivremeniprosperitetobojestalnounitenjeistotakotestvaripredstavljajuutočitezapolitičkeekonomskeoportunisteprvo štošto čekačeka nekuneku nacijunaciju kojakoja nemanema dobrodobro vođstvovođstvo jeje inflacijainflacija valutedruga stvarstvar jeje ratoboje donosedonose privremeniprivremeni prosperitetoboje donosedonose stalnostalno uništenjeisto takotako tete stvaristvari predstavljajupredstavljaju utočišteutočište zaza političkepolitičke ii ekonomskeekonomske oportunisteprvo što čekašto čeka nekučeka neku nacijuneku naciju kojanaciju koja nemakoja nema dobronema dobro vođstvodobro vođstvo jevođstvo je inflacijaje inflacija valutea druga stvardruga stvar jestvar je ratoboje donose privremenidonose privremeni prosperitetoboje donose stalnodonose stalno uništenjeisto tako tetako te stvarite stvari predstavljajustvari predstavljaju utočištepredstavljaju utočište zautočište za političkeza političke ipolitičke i ekonomskei ekonomske oportuniste

Darovi neprijatelja nisu darovi i ne donose dobro. -Sofokle
darovi-neprijatelja-nisu-darovi-i-ne-donose-dobro
Najbolji način uništenja kapitalističkog društva jeste uništenje valute. -Vladimir Lenjin
najbolji-nain-unitenja-kapitalistikog-drutva-jeste-unitenje-valute
Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro. -Meša Selimović
sve-zbunjuju-te-male-stvari-ljubavlju-ali-u-stvarnosti-ljubav-jedina-stvar-u-svetu-koja-odbija-sve-zlo-i-koja-te-uvek-iznova-uini-da-se-osea-dobro
Vozači žive u svetu u kojem odluke što se donose u deliću sekunde mogu odlučiti o životu ili smrti. Ne smete biti ucenjeni emocijama, posebno ne strahom. -Ajrton Sena
vozai-ive-u-svetu-u-kojem-odluke-to-se-donose-u-deliu-sekunde-mogu-odluiti-o-ivotu-ili-smrti-ne-smete-biti-ucenjeni-emocijama-posebno-ne-strahom
Biblioteke donose svetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima. -Tin Ujević
biblioteke-donose-svetlost-naem-duhu-i-oduzimaju-jakost-naim-oima
Biblioteke donose svjetlost našem duhu i oduzimaju jakost našim očima. -Tin Ujević
biblioteke-donose-svjetlost-naem-duhu-i-oduzimaju-jakost-naim-oima