Prvog dana gost je cvetak, drugog dana slavuj, a treći dan-uzmi štap i udri.


prvog-dana-gost-cvetak-drugog-dana-slavuj-a-trei-danuzmi-tap-i-udri
ruske posloviceprvogdanagostcvetakdrugogslavujtrećidanuzmitapudriprvog danadana gostgost jeje cvetakdrugog danadana slavujštap ii udriprvog dana gostdana gost jegost je cvetakdrugog dana slavujštap i udriprvog dana gost jedana gost je cvetakprvog dana gost je cvetak

Umreti sutra je isto toliko dobro koliko i umreti bilo kog drugog dana. Svaki dan bio je stvoren da se proživi ili da se napusti ovaj svet. -Paulo Koeljo
umreti-sutra-isto-toliko-dobro-koliko-i-umreti-bilo-kog-drugog-dana-svaki-dan-bio-stvoren-da-se-proivi-ili-da-se-napusti-ovaj-svet
Jednog dana kisa je padala dva dana.  XDDD
jednog-dana-kisa-padala-dva-dana-xddd
Ako čovek svakog dana stoji na ivici i gleda u provaliju, jednog dana će i provalija pogledati u njega. -Fridrih Niče
ako-ovek-svakog-dana-stoji-na-ivici-i-gleda-u-provaliju-jednog-dana-e-i-provalija-pogledati-u-njega
Neuspeh je samo greška u proceni, ponavljana iz dana u dan. -Džim Ron
neuspeh-samo-greka-u-proceni-ponavljana-iz-dana-u-dan