Ptica koja će izleteti iz moje glave nikada se neće snaći u vazduhu.


ptica-koja-e-izleteti-iz-moje-glave-nikada-se-nee-snai-u-vazduhu
matija bećkovićpticakojaćeizletetiizmojeglavenikadasenećesnaćivazduhuptica kojakoja ćeće izletetiizleteti iziz mojemoje glaveglave nikadanikada sese nećeneće snaćisnaći uu vazduhuptica koja ćekoja će izletetiće izleteti izizleteti iz mojeiz moje glavemoje glave nikadaglave nikada senikada se nećese neće snaćineće snaći usnaći u vazduhuptica koja će izletetikoja će izleteti izće izleteti iz mojeizleteti iz moje glaveiz moje glave nikadamoje glave nikada seglave nikada se nećenikada se neće snaćise neće snaći uneće snaći u vazduhuptica koja će izleteti izkoja će izleteti iz mojeće izleteti iz moje glaveizleteti iz moje glave nikadaiz moje glave nikada semoje glave nikada se nećeglave nikada se neće snaćinikada se neće snaći use neće snaći u vazduhu

Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Ni jedna osoba ne zaslužuje tvoje suze, a ona koja ih zaslužuje neće te nikada rasplakati. -Gabrijel Garsija Markes
ni-jedna-osoba-ne-zasluuje-tvoje-suze-a-ona-koja-ih-zasluuje-nee-te-nikada-rasplakati
Film nikada nije zaista dobar ukoliko kamera nije u oku poetske glave. -Orson Vels
film-nikada-nije-zaista-dobar-ukoliko-kamera-nije-u-oku-poetske-glave
Sve su Drine ovog svijeta krive; nikada se one neće moći sve ni potpuno ispraviti; nikada ne smijemo prestati da ih ispravljamo. -Ivo Andric
sve-su-drine-ovog-svijeta-krive-nikada-se-one-nee-moi-sve-potpuno-ispraviti-nikada-ne-smijemo-prestati-da-ih-ispravljamo
Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo. -Albert Ajnštajn
osoba-koja-nije-nikada-pogreila-u-stvari-nije-nikada-pokuala-uraditi-neto-novo