Pucajući u plafon izjavljivao sam da te volim.


pucajui-u-plafon-izjavljivao-sam-da-te-volim
matija bećkovićpucajućiplafonizjavljivaosamdatevolimpucajući uu plafonplafon izjavljivaoizjavljivao samsam dada tete volimpucajući u plafonu plafon izjavljivaoplafon izjavljivao samizjavljivao sam dasam da teda te volimpucajući u plafon izjavljivaou plafon izjavljivao samplafon izjavljivao sam daizjavljivao sam da tesam da te volimpucajući u plafon izjavljivao samu plafon izjavljivao sam daplafon izjavljivao sam da teizjavljivao sam da te volim

Volim te- čula sam njegov glas. Ja učim da te volim- odgovorila sam. -Paulo Koeljo
volim-te-ula-sam-njegov-glas-ja-uim-da-te-volim-odgovorila-sam
Volim te- čula sam njegov glas.Ja učim da te volim- odgovorila sam. -Paulo Koeljo
volim-te-ula-sam-njegov-glasja-uim-da-te-volim-odgovorila-sam
Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima. -Miroslav Mika Antić
izgleda-prestao-sam-da-volim-poeo-sam-da-mislim-ljubavlju-izgleda-da-sam-izdao-najlirskije-u-sebi-poeo-sam-da-mislim-oseanjima