Puna sam sebe sto mogu bez tebe, dizem casu i nazdravljam u glas:  Nema nista od nas.


puna-sam-sebe-sto-mogu-bez-tebe-dizem-casu-i-nazdravljam-u-glas-nema-nista-od-nas
punasamsebestomogubeztebedizemcasunazdravljamglasnemanistaodnaspuna samsam sebesebe stosto mogumogu bezbez tebedizem casucasu ii nazdravljamnazdravljam uu glasglasnemanema nistanista odod naspuna sam sebesam sebe stosebe sto mogusto mogu bezmogu bez tebedizem casu icasu i nazdravljami nazdravljam unazdravljam u glasu glasnema nistanema nista odnista od naspuna sam sebe stosam sebe sto mogusebe sto mogu bezsto mogu bez tebedizem casu i nazdravljamcasu i nazdravljam ui nazdravljam u glasnazdravljam u glasnema nista odnema nista od naspuna sam sebe sto mogusam sebe sto mogu bezsebe sto mogu bez tebedizem casu i nazdravljam ucasu i nazdravljam u glasi nazdravljam u glasnema nista od nas

Gde god bi se na zemlji pojavilo ono sto se moze nazvati srecom, bilo je satkano od emocija. Novac nije nista, moc nije nista. Mnogi imaju i jedno i drugo, a ...
gde-god-bi-se-na-zemlji-pojavilo-ono-sto-se-moze-nazvati-srecom-bilo-satkano-od-emocija-novac-nije-nista-moc-nije-nista-mnogi-imaju-i-jedno-i-drugo-a
To sto sada osecam tebe ne brine, ali lazem sebe, kazem da dobro je.
to-sto-sada-osecam-tebe-ne-brine-ali-lazem-sebe-kazem-da-dobro
Suze same krenu kad pomislim na tebe,jer bila si svee sto zelim pored sebe…
suze-same-krenu-kad-pomislim-na-tebejer-bila-svee-sto-zelim-pored-sebe
Koliko te volim nemogu ti opisati,,, bez tebe ne vredi disati ti si sva moja sreca i lepota ti si smisao mog zivota bez tebe je buducnost siva LJUBAVI MOJA….
koliko-te-volim-nemogu-ti-opisati-bez-tebe-ne-vredi-disati-ti-sva-moja-sreca-i-lepota-ti-smisao-mog-zivota-bez-tebe-buducnost-siva-ljubavi-moja
Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban. -Maksim Gorki
drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban