Puno puta ćeš prešutjeti ako razmisliš o onom što želiš reći.


puno-puta-e-preutjeti-ako-razmisli-o-onom-to-eli-rei
poslovice korisnikapunoputaćepreutjetiakorazmislionomtoželirećipuno putaputa ćešćeš prešutjetiprešutjeti akoako razmislišrazmisliš oo onomonom štošto želišželiš rećipuno puta ćešputa ćeš prešutjetićeš prešutjeti akoprešutjeti ako razmislišako razmisliš orazmisliš o onomo onom štoonom što želiššto želiš rećipuno puta ćeš prešutjetiputa ćeš prešutjeti akoćeš prešutjeti ako razmislišprešutjeti ako razmisliš oako razmisliš o onomrazmisliš o onom štoo onom što želišonom što želiš rećipuno puta ćeš prešutjeti akoputa ćeš prešutjeti ako razmislišćeš prešutjeti ako razmisliš oprešutjeti ako razmisliš o onomako razmisliš o onom štorazmisliš o onom što želišo onom što želiš reći

Ili ćeš ponavljati konvencionalne doktrine koje svi izgovaraju ili ćeš reći nešto što je istina i pri tome zvučati kao da si sa Neptuna. -Noam Čomski
ili-e-ponavljati-konvencionalne-doktrine-koje-svi-izgovaraju-ili-e-rei-neto-to-istina-i-pri-tome-zvuati-kao-da-neptuna
Biti pametan znači razlikovati istine koje treba reći od onih koje treba prešutjeti. -Antoine de Rivarol
biti-pametan-znai-razlikovati-istine-koje-treba-rei-od-onih-koje-treba-preutjeti
Dok budeš sretan imat ćeš puno prijatelja, ako nastanu zla vremena, ostat ćeš sam. -Ovidije
dok-bude-sretan-imat-e-puno-prijatelja-ako-nastanu-zla-vremena-ostat-e-sam