Pust život je gori nego ništa, a ljudi se opet drže te pustoši, ne vjerujući kako ima išta drugo. Ništa ne bi izgubili kad bi pustili ono što imaju, a boje se da ne bi dobili, zato šute i čekaju.


pust-ivot-gori-nego-a-ljudi-se-opet-dre-te-pustoi-ne-vjerujui-kako-ima-i-drugo-ni-ne-bi-izgubili-kad-bi-pustili-ono-to-imaju-a-boje-se-da-ne-bi
meša selimovićpustživotgorinegonitaljudiseopetdržetepustoinevjerujućikakoimaitadrugonitabiizgubilikadpustilionotoimajubojedadobilizatoutečekajupust životživot jeje gorigori negonego ništaljudi sese opetopet držedrže tete pustošine vjerujućivjerujući kakokako imaima ištaišta drugoništa nene bibi izgubiliizgubili kadkad bibi pustilipustili onoono štošto imajuboje sese dada nene bibi dobilizato šutešute ii čekajupust život ježivot je gorije gori negogori nego ništaa ljudi seljudi se opetse opet držeopet drže tedrže te pustošine vjerujući kakovjerujući kako imakako ima ištaima išta drugoništa ne bine bi izgubilibi izgubili kadizgubili kad bikad bi pustilibi pustili onopustili ono štoono što imajua boje seboje se dase da neda ne bine bi dobilizato šute išute i čekaju

Sigurnost? Sigurnost si mogao da imaš i u zatvoru. Tri kvadratna metra, ništa stanarina, ništa komunalije, ništa porez, ništa izdržavanje dece. Ništa za registraciju kola. Ništa saobraćajni prekršaji. Ništa žvaka kako voziš pijan. Ništa gubitak na trkama. Besplatno lečenje. Drugarstvo sa onima sličnih interesovanja. Crkva. Besplatan pogreb.Nesreća nesrećnih ljudi i jeste u tome što za njih stvari koje su inače nemoguće i zabranjene postanu, za trenutak, dostižne i lake, ili bar tako izgledaju, a kad se jednom trajno usele u njihove želje, one se pokažu opet kao ono što jesu: nedostupne i zabranjene, sa svim posljedicama koje to ima po one koji za njima posegnu.Patnja zadaje bol samo zato što je se bojiš. Ona te proganja zato što bežiš od nje. Ne moraš bežati, ne moraš je se bojati. Moraš voleti. Dakle, voli patnju. Nemoj joj se odupirati, nemoj bežati od nje. Okusi kako je ona u dubini slatka, predaj joj se i nemoj je primati s mržnjom. Tvoja mržnja je to što ti nanosi bol i ništa drugo. Patnja nije patnja, smrt nije smrt, ako ih ti ne učiniš time.Mudri ljudi govore zato što imaju nešto da kažu. Budale zato što moraju nešto da kažu.D;0: Šta radiš? D: Ništa evo jedem. D: Pa kako ništa kad jedeš?? I to je neštoo!!!! Like!Svi oni, koji traže nešto važno, nešto dragoceno, nešto što su davno izgubili, koračaju na isti način. Poznaćete ih po tome što ih na ulici ništa drugo ne zanima: samo gledaju ispred sebe, samo gledaju i traže, traže…