Put do zvezda je samo etapa kružnog puta do sebe.


put-do-zvezda-samo-etapa-krunog-puta-do-sebe
Đorđe balaševićputdozvezdasamoetapakružnogputasebeput dodo zvezdazvezda jeje samosamo etapaetapa kružnogkružnog putaputa dodo sebeput do zvezdado zvezda jezvezda je samoje samo etapasamo etapa kružnogetapa kružnog putakružnog puta doputa do sebeput do zvezda jedo zvezda je samozvezda je samo etapaje samo etapa kružnogsamo etapa kružnog putaetapa kružnog puta dokružnog puta do sebeput do zvezda je samodo zvezda je samo etapazvezda je samo etapa kružnogje samo etapa kružnog putasamo etapa kružnog puta doetapa kružnog puta do sebe

Učenici bi trebalo da cene svaki trenutak života. Ovaj život je poput rose i brzo nestaje, vreme brzo prolazi. U ovom našem kratkom životu izbegavajte bavljenje površnim stvarima i samo proučavajte Put. -Dogen
uenici-bi-trebalo-da-cene-svaki-trenutak-ivota-ovaj-ivot-poput-rose-i-brzo-nestaje-vreme-brzo-prolazi-u-ovom-naem-kratkom-ivotu-izbegavajte-bavljenje
Volite ali dajte sve od sebe jer samo tako ćete ispuniti sebe.
volite-ali-dajte-sve-od-sebe-jer-samo-tako-ete-ispuniti-sebe
Ja volim samo sebe, svog predivnog sebe!!! ;)
ja-volim-samo-sebe-svog-predivnog-sebe
Put pretjerivanja vodi u palaču mudrosti. -William Blake
put-pretjerivanja-vodi-u-palau-mudrosti