Put koji vodi ka slavi nikada nije posut cvećem.


put-koji-vodi-ka-slavi-nikada-nije-posut-cveem
dante aligijeriputkojivodikaslavinikadanijeposutcvećemput kojikoji vodivodi kaka slavislavi nikadanikada nijenije posutposut cvećemput koji vodikoji vodi kavodi ka slavika slavi nikadaslavi nikada nijenikada nije posutnije posut cvećemput koji vodi kakoji vodi ka slavivodi ka slavi nikadaka slavi nikada nijeslavi nikada nije posutnikada nije posut cvećemput koji vodi ka slavikoji vodi ka slavi nikadavodi ka slavi nikada nijeka slavi nikada nije posutslavi nikada nije posut cvećem

Put pretjerivanja vodi u palaču mudrosti. -William Blake
put-pretjerivanja-vodi-u-palau-mudrosti
Princip koji me vodi je da se u krivicu nikada ne smije sumnjati. -Franc Kafka
princip-koji-me-vodi-da-se-u-krivicu-nikada-ne-smije-sumnjati
Nikad put ka dobrom znanju nije vodio po svilastoj travi zasijanoj cvećem, čovek mora uvek da se penje po golim stenama. -Lav Tolstoj
nikad-put-ka-dobrom-znanju-nije-vodio-po-svilastoj-travi-zasijanoj-cveem-ovek-mora-uvek-da-se-penje-po-golim-stenama
Ništa na svetu nije čoveku odvratnije nego da pođe putem koji ga vodi njemu samome. -Herman Hese
ni-na-svetu-nije-oveku-odvratnije-nego-da-poe-putem-koji-ga-vodi-njemu-samome
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrediti
Imaj srce koje nikada neće postati tvrdo, temperament koji se nikada neće umoriti i dodir koji nikada neće povrijediti. -Čarls Dikens
imaj-srce-koje-nikada-nee-postati-tvrdo-temperament-koji-se-nikada-nee-umoriti-i-dodir-koji-nikada-nee-povrijediti