Put od pojave do stvarnosti često je veoma težak i dugačak, a mnogi ljudi su veoma loši putnici. Moramo da im oprostimo kada se teturaju i udaraju nas, kao da udaraju u zid.


put-od-pojave-do-stvarnosti-esto-veoma-teak-i-dugaak-a-mnogi-ljudi-su-veoma-loi-putnici-moramo-da-im-oprostimo-kada-se-teturaju-i-udaraju-nas-kao-da
franc kafkaputodpojavedostvarnostičestoveomatežakdugačakmnogiljudisuloiputnicimoramodaimoprostimokadaseteturajuudarajunaskaozidput odod pojavepojave dodo stvarnostistvarnosti čestočesto jeje veomaveoma težaktežak ii dugačakmnogi ljudiljudi susu veomaveoma lošiloši putnicimoramo dada imim oprostimooprostimo kadakada sese teturajuteturaju ii udarajuudaraju naskao dada udarajuudaraju uu zidput od pojaveod pojave dopojave do stvarnostido stvarnosti čestostvarnosti često ječesto je veomaje veoma težakveoma težak itežak i dugačaka mnogi ljudimnogi ljudi suljudi su veomasu veoma lošiveoma loši putnicimoramo da imda im oprostimoim oprostimo kadaoprostimo kada sekada se teturajuse teturaju iteturaju i udarajui udaraju naskao da udarajuda udaraju uudaraju u zid

Ožiljci koje ostavljaju bliski ljudi, ne može izlečiti niko. Znali su kuda udaraju. -Al Paćino
oiljci-koje-ostavljaju-bliski-ljudi-ne-moe-izleiti-niko-znali-su-kuda-udaraju
Prva ljubav je veoma velika i veoma mala. -Viktor Igo
prva-ljubav-veoma-velika-i-veoma-mala
Gromovi udaraju u vrhove. -Herodot
gromovi-udaraju-u-vrhove
To je samo posao. Trava raste, ptice lete, valovi udaraju pijesak. Ja prebijam ljude. -Muhamed Ali
to-samo-posao-trava-raste-ptice-lete-valovi-udaraju-pijesak-ja-prebijam-ljude