Put pretjerivanja vodi u palaču mudrosti.


put-pretjerivanja-vodi-u-palau-mudrosti
william blakeputpretjerivanjavodipalačumudrostiput pretjerivanjapretjerivanja vodivodi uu palačupalaču mudrostiput pretjerivanja vodipretjerivanja vodi uvodi u palačuu palaču mudrostiput pretjerivanja vodi upretjerivanja vodi u palačuvodi u palaču mudrostiput pretjerivanja vodi u palačupretjerivanja vodi u palaču mudrosti

Put koji vodi ka slavi nikada nije posut cvećem. -Dante Aligijeri
put-koji-vodi-ka-slavi-nikada-nije-posut-cveem
Put na gore i put prema dole je jedan i isti. -Heraklit
put-na-gore-i-put-prema-dole-jedan-i-isti