Putovanje dok je čovek mlad jeste jedan vid edukacije, a kada je star, onda prerasta u iskustvo.


putovanje-dok-ovek-mlad-jeste-jedan-vid-edukacije-a-kada-star-onda-prerasta-u-iskustvo
fransis bejkonputovanjedokčovekmladjestejedanvidedukacijekadastarondaprerastaiskustvoputovanje dokdok jeje čovekčovek mladmlad jestejeste jedanjedan vidvid edukacijekada jeje staronda prerastaprerasta uu iskustvoputovanje dok jedok je čovekje čovek mladčovek mlad jestemlad jeste jedanjeste jedan vidjedan vid edukacijea kada jekada je staronda prerasta uprerasta u iskustvoputovanje dok je čovekdok je čovek mladje čovek mlad jestečovek mlad jeste jedanmlad jeste jedan vidjeste jedan vid edukacijea kada je staronda prerasta u iskustvoputovanje dok je čovek mladdok je čovek mlad jesteje čovek mlad jeste jedančovek mlad jeste jedan vidmlad jeste jedan vid edukacije

Što stariji postaješ sve je teže imati junake, ali je to jedan vid potrebe. -Ernest Hemingvej
to-stariji-postaje-sve-tee-imati-junake-ali-to-jedan-vid-potrebe
Niko nije sujetan na svoju mladost, niti se oseća da je presrećan zato što je mlad; a svako je, naprotiv, i nesrećan i očajan kad je star. -Jovan Dučić
niko-nije-sujetan-na-svoju-mladost-niti-se-osea-da-presrean-zato-to-mlad-a-svako-naprotiv-i-nesrean-i-oajan-kad-star
Jer, još sam suviše mlad da mislim o grobu, a već sam suviše star da brojim zvezde. -Đorđe Balašević
jer-jo-sam-suvie-mlad-da-mislim-o-grobu-a-ve-sam-suvie-star-da-brojim-zvezde