Putovanje od hiljadu milja počinje jednim korakom.


putovanje-od-hiljadu-milja-poinje-jednim-korakom
putovanjeodhiljadumiljapočinjejednimkorakomputovanje odod hiljaduhiljadu miljamilja počinjepočinje jednimjednim korakomputovanje od hiljaduod hiljadu miljahiljadu milja počinjemilja počinje jednimpočinje jednim korakomputovanje od hiljadu miljaod hiljadu milja počinjehiljadu milja počinje jednimmilja počinje jednim korakomputovanje od hiljadu milja počinjeod hiljadu milja počinje jednimhiljadu milja počinje jednim korakom

I putovanje od hiljadu milja počinje prvim korakom. -Lao Ce
i-putovanje-od-hiljadu-milja-poinje-prvim-korakom
I ovaj put od hiljadu milja započinje prvim korakom. -Kineske poslovice
i-ovaj-put-od-hiljadu-milja-zapoinje-prvim-korakom
Pravi muškarac ne j**e hiljadu žena…već jednu na hiljadu načina.. xD
pravi-mukarac-ne-je-hiljadu-enave-jednu-na-hiljadu-naina-xd
Ne menjaj svoju prirodu. Neki jure za srećom, drugi je stvaraju. Kada ti život stvori hiljadu razloga za plakanje, pokaži mu da imaš hiljadu razloga za osmeh. -Meša Selimović
ne-menjaj-svoju-prirodu-neki-jure-za-sreom-drugi-stvaraju-kada-ti-ivot-stvori-hiljadu-razloga-za-plakanje-pokai-mu-da-ima-hiljadu-razloga-za-osmeh
Od hiljadu proljetnih cvjetova sazrijeva jedva jedan do ploda u jeseni, a od hiljadu ljubavnih zagrljaja jedva i jedan do srdačnog prijateljstva koje umiruje. -Johann Heinrich Pestalozzi
od-hiljadu-proljetnih-cvjetova-sazrijeva-jedva-jedan-do-ploda-u-jeseni-a-od-hiljadu-ljubavnih-zagrljaja-jedva-i-jedan-do-srdanog-prijateljstva-koje