Rađanje je patnja, bolest je patnja, starost je patnja, biti vezan za ono što se ne voli jeste patnja, rastanak od onog što se voli jeste patnja, ne dobiti ono što se želi jeste patnja.


raanje-patnja-bolest-patnja-starost-patnja-biti-vezan-za-ono-to-se-ne-voli-jeste-patnja-rastanak-od-onog-to-se-voli-jeste-patnja-ne-dobiti-ono-to
budarađanjepatnjaboleststarostbitivezanzaonotosenevolijesterastanakodonogdobitiželipatnjarađanje jeje patnjabolest jeje patnjastarost jeje patnjabiti vezanvezan zaza onoono štošto sese nene volivoli jestejeste patnjarastanak odod onogonog štošto sese volivoli jestejeste patnjane dobitidobiti onoono štošto sese želiželi jestejeste patnjarađanje je patnjabolest je patnjastarost je patnjabiti vezan zavezan za onoza ono štoono što sešto se nese ne voline voli jestevoli jeste patnjarastanak od onogod onog štoonog što sešto se volise voli jestevoli jeste patnjane dobiti onodobiti ono štoono što sešto se želise želi jesteželi jeste patnja

Sve je skupo; samo patnja sveta je jeftina; patnja sveta je besplatna.Intenzivna, neočekivana patnja prolazi brže od patnje koja je naizgled podnošljiva. Ova patnja traje godinama i da i ne primjetimo izjeda nam dušu, dok jednog dana ne postanemo nesposobni da se oslobodimo gorčine koja nas onda prati do kraja života.Shvatam da patnja, kada ne može biti izbjegnuta, služi da bi me natjerala da napredujem u pravcu pobjede.Strast je uvijek patnja, čak i kad je zadovoljena.Ničija patnja nije veća od one koju je priroda odredila.Sreća je blagoslov za telo, ali patnja razvija snagu uma.