Rad je zadovoljstvo razuma, a nerad je naslada mašte.


rad-zadovoljstvo-razuma-a-nerad-naslada-te
fjodor dostojevskiradzadovoljstvorazumaneradnasladamaterad jeje zadovoljstvozadovoljstvo razumanerad jeje nasladanaslada mašterad je zadovoljstvoje zadovoljstvo razumaa nerad jenerad je nasladaje naslada mašterad je zadovoljstvo razumaa nerad je nasladanerad je naslada maštea nerad je naslada mašte

Ljudska duša samu sebe vređa ako dopusti da je savlada naslada ili bol. -Ciceron
ljudska-a-samu-sebe-vrea-ako-dopusti-da-savlada-naslada-ili-bol
Ko je zamišljen nije besposlen. Rad može biti vidljiv i nevidljiv. -Viktor Igo
ko-zamiljen-nije-besposlen-rad-moe-biti-vidljiv-i-nevidljiv