Šta rade muškarci u kafanama? – Ništa ne rade. A šta pričaju? – Ništa naročito. Pa zašto onda sede u kafanama? – Baš zato. – D. Radović :)


rade-mukarci-u-kafanama-ni-ne-rade-a-priaju-ni-naroito-pa-zato-onda-sede-u-kafanama-ba-zato-d-radovi
ŠtarademukarcikafanamanitaneradetapričajunaročitopazatoondasedebazatoradovićŠta raderade muškarcimuškarci uu kafanama– ništaništa nene radešta pričaju– ništaništa naročitopa zaštozašto ondaonda sedesede uu kafanama– bašbaš zatoŠta rade muškarcirade muškarci umuškarci u kafanama– ništa neništa ne radea šta pričaju– ništa naročitopa zašto ondazašto onda sedeonda sede usede u kafanama– baš zatoŠta rade muškarci urade muškarci u kafanama– ništa ne radepa zašto onda sedezašto onda sede uonda sede u kafanamaŠta rade muškarci u kafanamapa zašto onda sede uzašto onda sede u kafanama

Dobar cilj rukovodstva je da se pomogne onima koji rade loše da rade dobro, i da se pomogne onima koji rade dobro da rade još bolje. -Džim Ron
dobar-cilj-rukovodstva-da-se-pomogne-onima-koji-rade-loe-da-rade-dobro-i-da-se-pomogne-onima-koji-rade-dobro-da-rade-jo-bolje
Ne znam zašto se vi toliko uzbuđujete zbog onoga što ljudi pišu. Šta je sve to prema onome što misle i što rade. I što su sposobni da urade. -Ivo Andrić
ne-znam-zato-se-vi-toliko-uzbuujete-zbog-onoga-to-ljudi-piu-sve-to-prema-onome-to-misle-i-to-rade-i-to-su-sposobni-da-urade
Svi zubari vole da pričaju dok rade. To su nasledili od svojih profesionalnih predaka - brica (berberina). Zubar koji dobro priča - pod uslovom da nije jako loš u drugom poslu - pravi je izbor. -Mark Tven
svi-zubari-vole-da-priaju-dok-rade-to-su-nasledili-od-svojih-profesionalnih-predaka-brica-berberina-zubar-koji-dobro-pria-pod-uslovom-da-nije-jako