Šta radi Čak Noris na drvetu? Gleda Kad lišće pada.


radi-ak-noris-na-drvetu-gleda-kad-lie-pada
ŠtaradiČaknorisnadrvetugledakadlićepadaŠta radiradi ČakČak norisnoris nana drvetugleda kadkad lišćelišće padaŠta radi Čakradi Čak norisČak noris nanoris na drvetugleda kad lišćekad lišće padaŠta radi Čak norisradi Čak noris naČak noris na drvetugleda kad lišće padaŠta radi Čak noris naradi Čak noris na drvetu

Šta radi Čak Noris pored dimnjaka? Štipa dim za oči! :D
radi-ak-noris-pored-dimnjaka-tipa-dim-za-oi-d
Kad je Čak Noris bio najpijaniji? Pa kad mu se rodio ćale.
kad-ak-noris-bio-najpijaniji-pa-kad-mu-se-rodio-ale
Kad Čak Noris uzme lopatu da čisti sneg, lopata dobije žuljeve!
kad-ak-noris-uzme-lopatu-da-isti-sneg-lopata-dobije-uljeve
Čak Noris razume žene …
ak-noris-razume-ene
Čak Noris preplivao Drinu hodajuci :D
ak-noris-preplivao-drinu-hodajuci-d
Čak Noris zna da spremi posno prase.
ak-noris-zna-da-spremi-posno-prase