Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.


radi-sve-iz-ljubavi-jer-u-njoj-i-istinska-snaga-ko-voli-mnogo-moe-uraditi-mnogo-i-moe-mnogo-postii-a-to-uraeno-s-ljubavlju-dobro-uraeno
radisveizljubavijernjojležiistinskasnagakovolimnogomožeuraditimnogopostićitourađenoljubavljudobrourađenoradi svesve iziz ljubaviljubavi jerjer uu njojnjoj ležileži istinskaistinska snagako volivoli mnogomnogo možemože uraditiuraditi mnogoi možemože mnogomnogo postićišto jeje urađenourađeno ss ljubavljuljubavlju dobrodobro jeje urađenoradi sve izsve iz ljubaviiz ljubavi jerljubavi jer ujer u njoju njoj ležinjoj leži istinskaleži istinska snagako voli mnogovoli mnogo možemnogo može uraditimože uraditi mnogoi može mnogomože mnogo postićia što ješto je urađenoje urađeno surađeno s ljubavljus ljubavlju dobroljubavlju dobro jedobro je urađeno

Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha
Čovjek nikada ne primjećuje ono što je urađeno, nego uvijek gleda ono što se još treba uraditi. -Marija Kiri
ovjek-nikada-ne-primjeuje-ono-to-uraeno-nego-uvijek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Čovek nikada ne primećuje ono što je urađeno, nego uvek gleda ono što se još treba uraditi -Marija Kiri
ovek-nikada-ne-primeuje-ono-to-uraeno-nego-uvek-gleda-ono-to-se-jo-treba-uraditi
Sve je kao dobijanje radijuma. Moraš dovući mnogo i mnogo tona rude, da bi dobio gram onog što je pravo. -Miroslav Mika Antić
sve-kao-dobijanje-radijuma-mora-dovui-mnogo-i-mnogo-tona-rude-da-bi-dobio-gram-onog-to-pravo