Radije bih živio svoj život kao da Bog postoji, pa da umrem i otkrijem da zaista postoji, nego da živim kao da ne postoji, pa da umrem i otkrijem da postoji.


radije-bih-ivio-svoj-ivot-kao-da-bog-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-zaista-postoji-nego-da-ivim-kao-da-ne-postoji-pa-da-umrem-i-otkrijem-da-postoji
alber kamiradijebihživiosvojživotkaodabogpostojipaumremotkrijemzaistanegoživimnepostojiradije bihbih živioživio svojsvoj životživot kaokao dada bogbog postojipa dada umremumrem ii otkrijemotkrijem dada zaistazaista postojinego dada živimživim kaokao dada nene postojipa dada umremumrem ii otkrijemotkrijem dada postojiradije bih živiobih živio svojživio svoj životsvoj život kaoživot kao dakao da bogda bog postojipa da umremda umrem iumrem i otkrijemi otkrijem daotkrijem da zaistada zaista postojinego da živimda živim kaoživim kao dakao da neda ne postojipa da umremda umrem iumrem i otkrijemi otkrijem daotkrijem da postoji

Tamo gde postoji ljubav postoji život. -Mahatma Gandi
tamo-gde-postoji-ljubav-postoji-ivot
Ukoliko želiš da postaneš pisac moraš puno čitati i puno pisati. Ne postoji zaobilaznica za te dve stvari za koju bih znao, ne postoji prečica. -Stiven King
ukoliko-eli-da-postane-pisac-mora-puno-itati-i-puno-pisati-ne-postoji-zaobilaznica-za-te-dve-stvari-za-koju-bih-znao-ne-postoji-preica
Istina je da mi volimo život – ne zato što smo navikli da živimo, nego zato što smo navikli da volimo. Uvek postoji nešto ludosti u ljubavi, ali i u ludilu uvek postoji nešto razuma. -Frančesko Petrarka
istina-da-mi-volimo-ivot-ne-zato-to-smo-navikli-da-ivimo-nego-zato-to-smo-navikli-da-volimo-uvek-postoji-neto-ludosti-u-ljubavi-ali-iu-ludilu-uvek