Radije bih zabavljao ljude uz nadu da će naučiti nešto, nego ih učio nečemu uz nadu da će se zabaviti uz to.


radije-bih-zabavljao-ljude-uz-nadu-da-e-nauiti-neto-nego-ih-uio-neemu-uz-nadu-da-e-se-zabaviti-uz-to
volt dizniradijebihzabavljaoljudeuznadudaćenaučitinetonegoihučionečemusezabavititoradije bihbih zabavljaozabavljao ljudeljude uzuz nadunadu dada ćeće naučitinaučiti neštonego ihih učioučio nečemunečemu uzuz nadunadu dada ćeće sese zabavitizabaviti uzradije bih zabavljaobih zabavljao ljudezabavljao ljude uzljude uz naduuz nadu danadu da ćeda će naučitiće naučiti neštonego ih učioih učio nečemuučio nečemu uznečemu uz naduuz nadu danadu da ćeda će seće se zabavitise zabaviti uzradije bih zabavljao ljudebih zabavljao ljude uzzabavljao ljude uz naduljude uz nadu dauz nadu da ćenadu da će naučitida će naučiti neštonego ih učio nečemuih učio nečemu uzučio nečemu uz nadunečemu uz nadu dauz nadu da ćenadu da će seda će se zabavitiće se zabaviti uzradije bih zabavljao ljude uzbih zabavljao ljude uz naduzabavljao ljude uz nadu daljude uz nadu da ćeuz nadu da će naučitinadu da će naučiti neštonego ih učio nečemu uzih učio nečemu uz naduučio nečemu uz nadu danečemu uz nadu da ćeuz nadu da će senadu da će se zabavitida će se zabaviti uz

Kako da ti kažem da me omamljuje i najmanja slutnja tvog mirisa, da bi me, kad bih te imao i hiljadu puta, videla još zanesenijeg jer imao bih tada nadu i sećanje, a sada je to tek žudno iščekivanje. -Onore de Balzak
kako-da-ti-kaem-da-me-omamljuje-i-najmanja-slutnja-tvog-mirisa-da-bi-me-kad-bih-te-imao-i-hiljadu-puta-videla-jo-zanesenijeg-jer-imao-bih-tada-nadu-i
Radije bih časno pao nego pobedio varajući. -Sofokle
radije-bih-asno-pao-nego-pobedio-varajui
Radije bih bio prvi u nekom selu, nego drugi u Rimu. -Gaj Julije Cezar
radije-bih-bio-prvi-u-nekom-selu-nego-drugi-u-rimu
Čuvam nadu da je bol ne ubije…
uvam-nadu-da-bol-ne-ubije
Horoskop nam daje lažnu nadu u koju mi slijepo vjerujemo. -Poslovice korisnika
horoskop-nam-daje-nu-nadu-u-koju-mi-slijepo-vjerujemo