Radije odaberi da budeš jakog duha, nego jakog tela.


radije-odaberi-da-bude-jakog-duha-nego-jakog-tela
pitagoraradijeodaberidabudejakogduhanegotelaradije odaberiodaberi dada budešbudeš jakogjakog duhanego jakogjakog telaradije odaberi daodaberi da budešda budeš jakogbudeš jakog duhanego jakog telaradije odaberi da budešodaberi da budeš jakogda budeš jakog duharadije odaberi da budeš jakogodaberi da budeš jakog duha

Radije odaberi da budeš jakog duha, nego jakog tijela.Postoje dve vrste sreće. Sreća tela i sreća duha. Između te dve vrste sreće veća je sreća duha.Radije ću umreti, nego da živim klečeći na kolenima.Radije imam posla sa potpunom, nego sa delimičnom budalom.Radije bih časno pao nego pobedio varajući.Radije bih bio prvi u nekom selu, nego drugi u Rimu.