Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat.


radimo-kao-da-emo-100-godina-iveti-pripremamo-se-kao-da-e-sutra-rat
josip broz titoradimokaodaćemo100godinaživetipripremamosećesutraratradimo kaokao dada ćemoćemo 100100 godinagodina živetipripremamo sese kaokao dada ćeće sutrasutra ratradimo kao dakao da ćemoda ćemo 100ćemo 100 godina100 godina živetipripremamo se kaose kao dakao da ćeda će sutraće sutra ratradimo kao da ćemokao da ćemo 100da ćemo 100 godinaćemo 100 godina živetipripremamo se kao dase kao da ćekao da će sutrada će sutra ratradimo kao da ćemo 100kao da ćemo 100 godinada ćemo 100 godina živetipripremamo se kao da ćese kao da će sutrakao da će sutra rat

Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat. -Josip Broz Tito
radimo-kao-da-emo-100-godina-ivjeti-pripremamo-se-kao-da-e-sutra-rat
Bolje je živeti makar i jedan dan kao lav, nego stotinu godina kao ovca. -Italijanske poslovice
bolje-iveti-makar-i-jedan-dan-kao-lav-nego-stotinu-godina-kao-ovca
Nadam se da ćeš živeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas. -Frenk Sinatra
nadam-se-da-e-iveti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas
I za hiljadu godina čovek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojaće se i neće hteti da umre. -Anton Čehov
i-za-hiljadu-godina-ovek-e-isto-ovako-uzdisati-ah-teko-iveti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-hteti-da-umre