Radimo kao da ćemo 100 godina živjeti, pripremamo se kao da će sutra rat.


radimo-kao-da-emo-100-godina-ivjeti-pripremamo-se-kao-da-e-sutra-rat
josip broz titoradimokaodaćemo100godinaživjetipripremamosećesutraratradimo kaokao dada ćemoćemo 100100 godinagodina živjetipripremamo sese kaokao dada ćeće sutrasutra ratradimo kao dakao da ćemoda ćemo 100ćemo 100 godina100 godina živjetipripremamo se kaose kao dakao da ćeda će sutraće sutra ratradimo kao da ćemokao da ćemo 100da ćemo 100 godinaćemo 100 godina živjetipripremamo se kao dase kao da ćekao da će sutrada će sutra ratradimo kao da ćemo 100kao da ćemo 100 godinada ćemo 100 godina živjetipripremamo se kao da ćese kao da će sutrakao da će sutra rat

Radimo kao da ćemo 100 godina živeti, pripremamo se kao da će sutra rat. -Josip Broz Tito
radimo-kao-da-emo-100-godina-iveti-pripremamo-se-kao-da-e-sutra-rat
Radi, kao da dež sto godina živjeti, a moli se Bogu, kao da deš sjutra umrijeti. -Hrvatske poslovice
radi-kao-da-de-sto-godina-ivjeti-a-moli-se-bogu-kao-da-de-sjutra-umrijeti
Nadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas. -Frank Sinatra
nadam-se-da-e-ivjeti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas
Nadam se da ćeš živjeti 100 godina i da će zadnji glas koji čuješ biti moj glas -Frenk Sinatra
nadam-se-da-e-ivjeti-100-godina-i-da-e-zadnji-glas-koji-uje-biti-moj-glas
I za hiljadu godina čovjek će isto ovako uzdisati:
i-za-hiljadu-godina-ovjek-e-isto-ovako-uzdisatiah-teko-ivjeti-i-u-isti-mah-ovako-isto-kao-i-sada-bojae-se-i-nee-htjeti-da-umre