Radnička klasa je stub naše socijalističke države, radnička klasa svih nacionalnosti i u svim republikama ima ista gledišta i iste interese, i ona predstavlja cement koji učvršćuje i snaži našu socijalističku zajednicu.


radnika-klasa-stub-nae-socijalistike-drave-radnika-klasa-svih-nacionalnosti-i-u-svim-republikama-ima-ista-gledi-i-iste-interese-i-ona-predstavlja
josip broz titoradničkaklasastubnaesocijalističkedržaveradničkasvihnacionalnostisvimrepublikamaimaistagleditaisteintereseonapredstavljacementkojiučvrćujesnažinausocijalističkuzajednicuradnička klasaklasa jeje stubstub našenaše socijalističkesocijalističke državeradnička klasaklasa svihsvih nacionalnostinacionalnosti iu svimsvim republikamarepublikama imaima istaista gledištagledišta ii isteiste interesei onaona predstavljapredstavlja cementcement kojikoji učvršćujeučvršćuje ii snažisnaži našunašu socijalističkusocijalističku zajednicuradnička klasa jeklasa je stubje stub našestub naše socijalističkenaše socijalističke državeradnička klasa svihklasa svih nacionalnostisvih nacionalnosti inacionalnosti i ui u svimu svim republikamasvim republikama imarepublikama ima istaima ista gledištaista gledišta igledišta i istei iste interesei ona predstavljaona predstavlja cementpredstavlja cement kojicement koji učvršćujekoji učvršćuje iučvršćuje i snažii snaži našusnaži našu socijalističkunašu socijalističku zajednicu

Ja nemam status,ja sam radnička klasa.
ja-nemam-statusja-sam-radnika-klasa
Najbolje političko društvo je ono u kome srednja klasa ima kontrolu, te je u isto vreme brojnija od druge dve. -Aristotel
najbolje-politiko-drutvo-ono-u-kome-srednja-klasa-ima-kontrolu-te-u-isto-vreme-brojnija-od-druge-dve
Nacija predstavlja iste ljude koji žive na istom mestu. -Džejms Džojs
nacija-predstavlja-iste-ljude-koji-ive-na-istom-mestu
Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede, živi se svaki put ispočetka. -Miroslav Mika Antić
nema-na-svetu-dve-iste-srede-dva-ista-utorka-ista-petka-sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-ispoetka
Nema na svetu dve iste srede, dva ista utorka, dva ista petka. Sve nove ljubavi drukčije vrede. Živi se svaki put iz početka. -Miroslav Mika Antić
nema-na-svetu-dve-iste-srede-dva-ista-utorka-dva-ista-petka-sve-nove-ljubavi-drukije-vrede-ivi-se-svaki-put-iz-poetka