Radoznalost je samo taština; ponajčešće želimo saznati nešto samo zato da bismo o tome govorili.


radoznalost-samo-tina-ponajee-elimo-saznati-neto-samo-zato-da-bismo-o-tome-govorili
blez paskalradoznalostsamotatinaponajčećeželimosaznatinetozatodabismotomegovoriliradoznalost jeje samosamo taštinaponajčešće želimoželimo saznatisaznati neštonešto samosamo zatozato dada bismobismo oo tometome govoriliradoznalost je samoje samo taštinaponajčešće želimo saznatiželimo saznati neštosaznati nešto samonešto samo zatosamo zato dazato da bismoda bismo obismo o tomeo tome govoriliradoznalost je samo taštinaponajčešće želimo saznati neštoželimo saznati nešto samosaznati nešto samo zatonešto samo zato dasamo zato da bismozato da bismo oda bismo o tomebismo o tome govoriliponajčešće želimo saznati nešto samoželimo saznati nešto samo zatosaznati nešto samo zato danešto samo zato da bismosamo zato da bismo ozato da bismo o tomeda bismo o tome govorili

Sila nam je potrebna samo kada želimo učiniti nešto loše. Inaće je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo. -Čarli Čaplin
sila-nam-potrebna-samo-kada-elimo-uiniti-neto-loe-inae-ljubav-dovoljna-da-se-uini-sve-ostalo
Sila nam je potrebna samo kad želimo učiniti nešto loše. Inače je ljubav dovoljna da se učini sve ostalo. -Čarli Čaplin
sila-nam-potrebna-samo-kad-elimo-uiniti-neto-loe-inae-ljubav-dovoljna-da-se-uini-sve-ostalo
Kada ne bismo imali žene još uvek bismo bili u pećinama i jeli sirovo meso, zato što smo civilizaciju napravili kako bismo zadivili naše devojke. -Orson Vels
kada-ne-bismo-imali-ene-jo-uvek-bismo-bili-u-peinama-i-jeli-sirovo-meso-zato-to-smo-civilizaciju-napravili-kako-bismo-zadivili-nae-devojke
Očekivati da ljudi budu fer prema tebi, samo zato što si ti fer prema njima, isto je kao da očekuješ da te lav ne pojede, samo zato što ti ne jedeš lavove& ...
oekivati-da-ljudi-budu-fer-prema-tebi-samo-zato-to-ti-fer-prema-njima-isto-kao-da-oekuje-da-te-lav-ne-pojede-samo-zato-to-ti-ne-jede-lavove
Možda bi užasi ljubavi bili manji kada bismo mogli voleti samo one koje bismo hteli. Odista, strašno je i pomisliti da ni naše mržnje, ni naše ljubavi ne zavise od naše slobodne volje. -Jovan Dučić
moda-bi-uasi-ljubavi-bili-manji-kada-bismo-mogli-voleti-samo-one-koje-bismo-hteli-odista-strano-i-pomisliti-da-nae-mrnje-nae-ljubavi-ne-zavise-od